Ендодонтия – Определение

Ендодонтия – Определение 

Ендодотията е стоматологична дисциплина, която се занимава със заболяването на зъбната пулпа, периодонциума и влиянието, което тези заболявания оказват върху общото състояние на организма. Следователно в обсега на ендодонтията стоят два основни пункта – зъбната пулпа и периодонциумът на зъба.

Проф. д-р Петър Ботушанов е човекът с огромен принос за развитието на цялата терапевтична стоматология (в частност ендодонтия) в България.

Поклон пред светлата му памет!

Що е зъбна пулпа?

Това е онази тъкан, която е разположена в най-вътрешната част на зъба. Тя следва неговите външни контури и затова се разделя на две части – коронкова пулпа и коренова пулпа. Като всяка жива тъкан в нея са поместени клетки, междуклетъчни вещества, влакна, кръвоносни и лимфни съдове и нервни разклонения.

Физиологичната роля на пулпата се състои в пренасяне на хранителни вещества от кръвобръщението на челюстните кости към зъбите, т.е. тя е основен източник за образуване на основната съставка на зъбите – дентин. Дентинът се образува през целия живот на зъба и се отлага непрекъснато. Следователно с течение на времето размерът на зъбната пулпа постепенно намалява.

Отливки на пулпни камери на премолар и молар (по Meyer, 1955), увеличение 50:1, показващи сложността на ендодонтската кореноканална система.