Д-р Ангел Георгиев – дентален лекар / стоматолог

Д-р Ангел Стоянов Георгиев е роден в град Асеновград.

През 2002 г. завършва “Стоматология”, със степен Магистър – лекар по дентална медицина във Факултета по дентална медицина на Медицински Университет – Пловдив.

От 2001 г. работи като дентален лекар в частен стоматологичен кабинет в гр. Асеновград, а от 2009 г. практикува и в специализиран кабинет по орална хирургия в гр. Пловдив.

 

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ И КУРСОВЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

26.10.2013 г. Участие в срещата на БИКА /Български изследователски клуб

Алекзандър/ с презентация на тема: “Ортодонтски миниимплантати и пластини – хирургичен протокол” , проведена в гр.Пловдив

 

7-17.05.2013 г. Обучение по орална и пародонтална хирургия в клиниката на д-р

Фархад Болтчи в гр. Арлингтън, Тексас /САЩ/

 

6, 13 и 16.05.2013 г. Обучение в принципите на Системата Алекзандър проведено

от проф. д-р Уик Алекзандър и д-р Муди Алекзандър в тяхната

клиника в гр. Арлингтън, Тексас /САЩ/

 

9-10.05.2013 г. Участие на Международния ортодонтски симпозиум посветен на

Дисциплината Алекзандър, проведен в Арлингтън, Тексас /САЩ/

 

20.10.2011 г. Участие в Шести научен симпозиум на БЗС проведен на

Международния панаир в гр.Пловдив

 

16.05.2011 г. Обучение по протетична стоматология в клиниката н д-р Чиа-Минг Лий в гр. Арлингтън, Тексас /САЩ/

13 и 20.05 2011 г. Обучение по орална и лицево-челюстна хирургия в клиниката на

д-р Ед Ментън в гр. Арлингтън, Тексас /САЩ/

 

9.05.2011 г. Обучение по обща стоматология в клиниката на д-р Хармън

Джейкъбс в гр. Арлингтън, Тексас /САЩ/

 

6.06.2011 г. Посещение на семинар по ортодонтия воден от д-р Муди

Алекзандър – проведен в Денталния колеж „Бейлър” в Далас

 

326.05.2011 г. Едномесечно обучение по пародонтална хирургия и пародонтална

микрохирургия в клиниката на проф. Ленард Тибетс в гр.

Арлингтън, Тексас /САЩ/

 

25-26.02.2011 г. Курс на тема: „Връщане към реалността… Проверената

биомеханика”  с лектор  проф. „Уик” Алекзандър (Тексас, САЩ)

 

19.02.2011 г. Курс на тема: „Възможностите на съвременната ортодонтия при

лечениета на комплексни случаи, изискващи мултидисциплинарен

подход” –  лектор д-р Иван Горялов

 

13-14.05.2010 г. Курс на тема „Основно практическо обучение по орална имплантология” с лектор проф. д-р Джорж Сандор /Торонто, Канада/ и проведено в София

 

 

17.04.2010 г. Семинар от квалификационната програма на БЗС на тема: „ Ранна диагностика и поведение при болни със злокачествени тумори в ЛЧО в ежедневната практика на общопрактикуващия стоматолог” с лектор проф. д-р Радомир Угринов, проведен в гр.Пловдив

 

25.02.2010 г. Лекция на тема: “Принципи и клинични показания на Bone Level

имплантатите на Straumann ”  с лектор Д-р Дейвид Диас, проведен

в гр.София

 

28-29.11.2009 г. Участие в семинар, организиран от “Български изследователски

клуб Алекзандър”, проведен в гр. Хисар

 

22.10.2009 г. Участие в Пети научен симпозиум на БЗС проведен в

Международния панаир в гр.Пловдив

 

05.06.2009 г. Квалификационен курс на тема “Update your scientific and practical

skill on the field of implant dentistry” (Усъвършенствайте своите

професионални и практически умения в областта на

имплантологичната стоматология) с лектор Д-р Томас Бернхарт,

проведен във Виена

 

7.03.2009 г. Семинар от квалификационната програма на БЗС на тема:”

Адекватна хирургия при полуретинирани и ретинирани мъдреци –

принципи, индикации, оперативен план и техника при достъпно и

редуцирано ретромоларно пространство. Трудности, грешки,

усложнения.” с лектор доц. д-р Стоян Иванов, проведен в гр.

Пловдив

 

05-07.03.2009 г. Курс за зъботехници на системата Straumann с лектори Михаел Вагнер и Маурицо Витомарко, проведен в гр. София

 

24.01.2009 г. Курс на тема “Протезиране върху Bone level имплантатите на Straumann” с лектор д-р Михаел Брас (Швейцария), организиран от фирма “Ultradental” и проведен в гр. София

 

15.11.2008 г. Семинар от квалификационната програма на БЗС с лектор доц. Радосвета Василева, проведен в гр. Пловдив

 

07-08.11.2008 г. Курс по “Орална имплантология” – II ниво, организиран от фирма “Ultradental” и проведен в гр. София

 

25.10.2008 г. Лекция на тема “Работа с Bone level имплантатите на Straumann”, организирана от фирма “Ultradental” и проведена в гр. Пловдив

 

21.10.2008 г. Курс на тема “Подготовка преди имплантиране при хоризонтален костен дефицит” с лектор д-р Андре Пулмер (Франция), организиран от фирма “Kohler” (Германия) и проведен в гр. София

 

18.10.2008 г. Практически курс на тема “Имплантиране със системите RePlant и Spectra” организиран от фирма “Евгени Стефанов” и проведен в гр. София

 

10-12.10.2008 г. Курс по “Орална имплантология” – I ниво, организиран от фирма “Ultradental” и проведен в гр. София

 

22-24.09.2008 г. Курс на тема “Ортодонтско лечение с или без екстракция” с лектор проф. д-р „Уик” Алекзандър (Тексас, САЩ), организиран от фирма “Аксис орто” и проведен в гр. София

 

29.06.2008 г. Практически курс на тема “Фотография в денталната медицина”, проведен в гр. Пловдив

 

05.04.2008 г. Курс на тема “Екстремна стоматология” с лектор д-р Били Дорфман (САЩ), проведен в гр. София

 

26-27.10.2007 г. Трети Международен конгрес по възстановителна дентална медицина, организиран от фирма “Ultradental” и проведен в гр. Пловдив

 

21.05.2006 г. Участие в семинар на тема “Съвременни методи в лицево-челюстната, пластично-възстановителната и естетичната хирургия”, организиран от Отделението по пластична и краниофациална хирургия на Медицински университет – гр. Пловдив и проведен в гр. Хисар

 

26.01.05-09.01.08 г. Проведено продължително индивидуално обучение по Орална хирургия под ръководството на доц. д-р Славчо Димитров, дм, лицево-челюстен и орален хирург. Място на провеждане – “Стоматологичен център 2”, гр. Пловдив

 

25.11.-13.12.2002 г. Военномедицинска подготовка за лекари и стоматолози на наборна военна служба в БА, проведена във Военномедицинска Академия, гр. София