Д-р Ангел Георгиев на обучение в Далас при проф. Ленард Тибетс

Д-р Ангел Георгиев на обучение в Далас при проф. Ленард Тибетс

   

Д-р Ангел Георгиев замина в Далас на едномесечно обучение по микрохирургия при проф. Ленард Тибетс.
Заедно със своите колеги д-р Николай Папанов и д-р Иван Горялов те имат уникалната възможност да наблюдават работата на водещи специалисти в областта на оралната хирургия, пародонтологията, микрохирургията, имплантологията, ортодонтията, лицево-челюстната хирургия и възстановителната стоматология.
 * * *
Проф. Тибетс / http://www.leonardtibbettsdds.com / е преподавател в Стоматологичния факултет в Сиатъл, щата Вашингтон. Има частна клиника в Арлингтън, Тексас. Специалист е по Пародонтология, Имплантология, Микрохирургия и Стоматологична седация. Съавтор е на едни от най-добрите учебници по пародонтална хирургия и премедикация. Член е на ITI и е бивш президент на Американската асоциация по Пародонтология.