Ударна доза Ордотонтия!

Ударна доза Ордотонтия!

  

На 19 февруари в хотел Ин в София се проведе курс на тема: „Възможностите на съвременната ортодонтия при лечениета на комплексни случаи, изискващи мултидисциплинарен подход”.
Лекторът д-р Иван Горялов запозна участниците със сложни за ежеднeвната стоматологична и ортодонтска практика случаи, за лечението на които е нужна отлична екипна работа на няколко профилирани стоматолога.