Работата свършена с любов се отблагодарява хилядократно!

Майа Николова, 51 г. Люксембург
Д-р Георгиев, пожелавам ви да сте здрав и все така всеотдаен към пациентите си! Работата свършена с любов се отблагодарява хилядократно, нали?!