Доцент Д-р Славчо Димитров Д.М. Лицево – челюстен и орален хирург

Доцент Д-р Славчо Димитров Д.М. Лицево – челюстен и орален хирург

 

Доцент Славчо Димитров е роден през 1943 година.

Завършил е Стоматологичен факултет-София през 1970 г. През 1973 г. постъпва  като асистент в катедрата по Хирургична стоматология и лицево-челюстна хирургия в Стоматологичния факултет в Пловдив.

През 1976 г. придобива специалност по Хирургична стоматология /Орална хирургия/, а през 1982 г втора специалност по Лицево-челюстна хирургия. През 1988 г. защитава дисертация и получава научна докторска степен. През 1990 г. получава научно звание доцент.

Работи в областта на гнойната хирургия, лицево-челюстната травматология, лицево-челюстната онкология и пластично-възстановителната хирургия. Профилиран е в заболяванията на слюнчените жлези и по-специално на туморите в тази област.

Изнася лекции по Орална и Лицево-челюстна хирургия на студентите от Медицинския факултет и от Факултета по дентална медицина. Обучава специализанти по лицево-челюстна хирургия. Има над 70 публикации по актуални проблеми в областта на Лицево-Челюстната Хирургия. Съавтор е на едно ръководство, два учебника по лицево-челюстна хирургия, шест рационализации и др. От 1999 г е началник на клиниката по Лицево-челюстна хирургия към УМБАЛ “Свети Георги”. Под негово ръководство е защитена една дисертация и са подготвени 10 специалиста по лицево-челюстна хирургия.

Непосредствено след пенсионирането си от МУ в Пловдив доц. Димитров организира, разкрива и ръководи Отделение по лицево-челюстна хирургия към МБАЛ “Свети Пантелеймон” – Пловдив /Втора градска болница/. Отделението е разположено на третия етаж в структурата на Хирургичния блок и е обединено материално и кадрово. Акредитирано е през 2011 г. Адреса на болницата е Пловдив, бул. “Никола Вапцаров” №9. Извършват се оперативни интервенции в областта на онкологията, травматологията, септичната и реконструктивната хирургия.

Частна практика – Пловдив, ул. „Охрид” № 21 , етаж 1

GSM 0898 332 433  

Работно време: Понеделник и Сряда  от 14 до 17 часа