Д-р Недялка Ангелова Георгиева

Д-р Недялка Ангелова Георгиева

 

 

Д-р Недялка Ангелова Георгиева е родена през 1953 година. Завършила е Стоматологичен факултет София през 1977 г. и веднага започва работа в Стоматологичното отделение на Общинската болница в Асеновград. През 1984 година придобива специалност по Обща стоматология.

През 1986 година се създава Районната стоматологична поликлиника в Асеновград със сектор „Специализирани кабинети”,  който д-р Георгиева ръководи и работи в него като терапевт.

През 1992 г. разкрива частен стоматологичен кабинет в Асеновград на ул. ”Марин Дринов” № 3, а през 2008 г. и в Пловдив на ул. „Охрид” № 21.

Д-р Георгиева практикува и в двата стоматологични кабинета.